Kontaktné informácie

Daniel Palkech,
konateľ spoločnosti

PA&KA s.r.o.
Ostrov č.78
922 01

mobil : 0915 767 745
e-mail : info@domypaka.sk